Zmiana Tytuł Autor Status
2022-07-13 13:23:38 Sprawozdanie za rok 2021 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-02-23 13:38:18 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-07-29 08:54:00 Informacja o wyniku przetargu sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-08 12:58:20 Sprawozdanie za rok 2018 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-08 12:56:10 Sprawozdanie za rok 2018 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 09:08:24 Sprawozdanie za rok 2019 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 09:00:47 Sprawozdanie za rok 2019 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-07 08:57:23 Sprawozdanie za rok 2018 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-14 09:34:13 Ogłoszenie o przetargu na najem sali gimnastycznej w PSPS nr 52 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-08 09:30:42 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-06-08 07:59:24 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-06-07 12:10:15 Sprawozdanie za rok 2020 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-07 12:07:23 Sprawozdanie za rok 2020 sps52@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-26 08:58:32 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-26 08:53:14 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-15 09:43:11 Statut jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-12 08:35:00 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:36:09 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:42:59 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:42:46 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:42:26 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:42:10 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:41:54 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:41:41 Statutu jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:39:59 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:38:54 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:35:45 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 slewandowski Opublikowany
2021-03-04 14:32:56 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany